1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Mes, UAB Viamedpharma, dedame visas pastangas, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).  


1.2. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB Viamedpharma, juridinio asmens kodas 302458152, adresas Ąžuolyno g. 7, LT-07196 Vilnius, el. paštas info@asgyvenu.lt


1.3. Prašome įdėmiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad suprastumėte, kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis, taip pat, kaip juos naudosime.

1.4. Pirmą kartą lankantis mūsų interneto svetainėje mes paprašysime Jūsų patvirtinti, jog sutinkate, kad būtų naudojami slapukai šioje Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis.


1.6. Iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų taikomų asmens duomenų ir privatumo apsaugos nuostatų, rašykite mums el. paštu info@asgyvenu.lt.

2. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENISNuo informacijos pobūdžio ir nuo to, kokiomis mūsų paslaugomis naudojatės, priklausys kokiais būdais naudojame Jūsų asmens duomenis.
Kaip naudojame duomenis?Kodėl juos naudojame?
2.1. Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys
Susisiekdami užsakymo pateikimo metu Jūsų nurodytu telefono numeriu, kai užsakote prekę ir suvedate savo duomenis, bet neatliekate apmokėjimo.Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo komunikacijos su Jumis pabaigos.Tai būtina, kad vadovaudamiesi savo teisėtu interesu tinkamai įvykdyti sudarytą sutartį galėtume naudoti Jūsų nurodytą telefono numerį siekiant susisiekti su Jumis ir padėti užbaigti pradėtą apmokėjimo procesą bei suteikti konsultaciją dėl iškilusių klausimų. Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo kreipdamiesi el. paštu info@asgyvenu.lt arba pokalbio su mūsų darbuotoju metu.
Pristatydami Jūsų įsigytas prekes Jūsų nurodytu mokėtojo ir pristatymo adresu.Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos.Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Išsiunčiant Jums užsakytas prekes turime nurodyti Jūsų vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis.
Siųsdami Jums informaciją apie mūsų naujus produktus el. paštu, telefonu, paštu.Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol atšauksite šį sutikimą.Tokiu būdu siekiame, kad Jūs visuomet žinotumėte visą naujausią informaciją. Šią informaciją siunčiame tik Jums sutikus.
Siųsdami su mūsų paslaugomis susijusius el. laiškus, pavyzdžiui, naujausią informaciją apie užsakymą.Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo komunikacijos su Jumis pabaigos.Tai reikalinga, norint įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (kad žinotumėte, kada užsakytos prekės bus pristatytos).
Siekdami Jus identifikuoti, kai pateikiate užsakymą telefonu.Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo perdavimo pabaigos.Tai būtina, kad galėtume tvarkyti Jūsų užsakymą, pateiktą telefonu.
Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo.Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienosTai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir www.asgyvenu.lt.
2.2. Jūsų mokėjimo informacija
Priimdami ir grąžindami pinigus.Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo operacijos atlikimo dienos.Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums.
Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymoJūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos.Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir www.asgyvenu.lt
2.3. Jūsų bendravimo su mumis istorija
Jūsų perduota informacija, pavyzdžiui, telefonu arba el. paštu.
Teikdami paslaugas ir pagalbą, siekdami užtikrinti vienodos ir geros kokybės aptarnavimą bei apsaugoti mūsų interesus.
Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo komunikacijos pabaigos.
Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums bei turėti įrodymus iškilus ginčui dėl paslaugų kokybės.
2.4. Informacija apie Jūsų įrenginį

Informacija, kurią pateikiate mums naršydami mūsų interneto svetainėje arba naudodamiesi, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą ir įrenginio tipą, ekrano skiriamąją gebą ir (pasirinkus informacijos bendrinimą su mumis) Jūsų buvimo vietos duomenis, taip pat informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine.
Siekdami patobulinti savo interneto svetainę, taip pat, kad galėtume Jums nustatyti numatytąsias parinktis.Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo paskutinio sandorio įvykdymo dienos.Tokiu būdu siekiame užtikrinti kuo malonesnę pirkimo patirtį.
Siekdami apsaugoti savo interneto svetainę.Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo sandorio įvykdymo dienos.Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir www.asgyvenu.lt.
2.5. Jūs neprivalote suteikti mums jokios tokio pobūdžio asmeninės informacijos, tačiau jos nesuteikus Jums gali nepavykti įsigyti mūsų prekių. Be to, mažai tikėtina, kad tokiu atveju bus užtikrintas maksimalus bendras aptarnavimo kokybės lygis.
2.6. Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiame pranešime nurodytomis sąlygomis ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu, ar pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėtu intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises.
2.7. Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ne tik minėtiems konkretiems tikslams. Juos taip pat galime tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus.
3. KOKIUS ASMENS DUOMENIS ATSKLEIDŽIAME DUOMENŲ GAVĖJAMS
Jūsų asmens duomenis atskleisime tik būtinais atvejais. 
3.1. Jūsų asmens duomenis galime perduoti toliau išvardytų kategorijų duomenų gavėjams, kurie mums yra svarbūs, kad galėtume Jums teikti savo paslaugas, kaip nurodyta šiame pranešime:
3.1.1. Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis savo draudikams ir profesionaliems konsultantams dėl rizikos valdymo, profesionalių konsultacijų arba teisinių reikalavimų pateikimo, vykdymo arba gynimo;
3.1.2. Su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas interneto svetainėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti;
3.1.3. Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams, naujienlaiškių siuntimo tiekėjams. Sudarę sutartį su subrangovais, mes imamės visų būtinų priemonių, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai laikytų asmens duomenis paslaptyje.
3.2. Jūsų asmens duomenis galime perduoti ne tik nurodytais konkrečiais atvejais, bet ir vykdydami savo teisines prievoles, taip pat iškilus būtinybei apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų gyvybiškai svarbius interesus. Tiesioginės rinkodaros tikslais asmens duomenis Jūsų sutikimu galime perduoti mūsų partneriams. 
3.3. Šioje dalyje nurodyti duomenų gavėjai taip pat gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Perduodami Jūsų asmens duomenis tokiems asmenims, imsimės visų būtinų teisinių priemonių, kad būtų tinkamai užtikrintos Jūsų teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugą. 

4. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS
Kartais mes negalime nurodyti konkretaus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpio. Mes turime teisę saugoti Jūsų asmens duomenis, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums taikomų teisės aktų reikalavimus, taip pat apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų gyvybiškai svarbius interesus. Visais atvejais Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei būtina konkretiems tikslams pasiekti. 

5. RINKODAROS PRANEŠIMAI
5.1. Jums sutikus, el. paštu Jums siųsime rinkodaros pranešimus, kad sužinotumėte mūsų naujienas ir galėtumėte susipažinti su mūsų produktais ir juos rasti.
5.2. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų, siunčiamų iš www.asgyvenu.lt.Tai galite padaryti: Gautame laiške paspausti mygtuką „unsubscribe“ arba parašyti mums paštu info@asgyvenu.lt 

6. JŪSŲ TEISĖS 6.1. Jūs turite šias su asmens duomenimis susijusias teises:
6.1.1. teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;
6.1.2. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome;
6.1.3. teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų duomenis („teisė būti pamirštam“);
6.1.4. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
6.1.5. teisę reikalauti ištaisyti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mes saugome;
6.1.6. teisę į duomenų perkeliamumą;
6.1.7. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
6.1.8. teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
6.1.9. teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis;
6.1.10. ir kitos teisės aktuose numatytos teisės (tai nėra baigtinis Jūsų teisių sąrašas). 
6.2. Jei norite įgyvendinti savo teises, arba iškilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo ar teisių įgyvendinimo, rašykite mums info@asgyvenu.lt. 
6.3. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymą, tokia kaip asmens duomenų tvarkymo tikslai, asmens duomenų kategorijos, asmens duomenų gavėjai ir kt.. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją, jei nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės. 
6.4. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis. 
6.5. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant teisėto mūsų arba trečiosios šalies intereso ; (iv) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, (v) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; (vi) asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis mums taikomų teisės akų reikalavimų. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus. Šios Jūsų teisės taip pat neįgyvendinsime, jei mūsų arba trečiosios šalies interesai yra svarbesni už Jūsų pagrindines teises ir laisves. 
6.6. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis teisėtu mūsų arba trečiosios šalies interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso. 
6.7. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums pareiškus nesutikimą, mes nebetvarkysime asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. 
6.8. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų šiuo tikslu.
6.9. Teisė į duomenų perkeliamumą. Šią teisę galėsite įgyvendinti tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome automatizuotomis priemonėmis (kompiuteriais ir pan.) ir asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:- Jūsų sutikimas arba- sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį. 
6.10. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.ada.lt. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, prašome, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.
7. KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS
7.1. Mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais.
7.2. Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su Jūsų naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą interneto svetainėse, ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.
7.3. Mes galime bendradarbiauti su trečiųjų asmenų bendrovėmis (dažniausiai vadinamomis paslaugų teikėjais), kurios turi galimybę, mums leidus, interneto svetainėse arba mūsų paslaugų vietose ir įrankiuose patalpinti trečiųjų šalių slapukus. Šių paslaugų teikėjai mums padeda kokybiškiau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti. Prašome atkreipti dėmesį, jog trečiųjų šalių slapukams taikoma trečiųjų šalių privatumo politika, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už šias privatumo nuostatas.
8. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI
8.1. Mes pasiliekame teisę keisti šią Privatumo politiką. Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.
10. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI
10.1. Jūs galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. pašto adresu info@asgyvenu.lt.